Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług w zakresie intensyfikacji sprzedaży – CIT

W przypadku wynagrodzenia za świadczenie usług polegających na prowadzeniu działań z zakresu ekspozycji towarów i realizowania polityki marketingowej oraz na podejmowaniu działań skutkujących osiąganiem wysokiej wartości zakupów należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku…

18. Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług

Kategorie: CIT.