Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży biletów – CIT

W dniu 11 maja 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (Sygn.  II FSK 1938/10), w którym stwierdził, że specyfiką usługi (sprzedaż biletów miesięcznych na przejazdy komunikacją) jest ich potencjalny, nieskonkretyzowany charakter. Nie można z góry przewidzieć ani tego, czy będą…

27. Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży biletów

Kategorie: CIT.