Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług budowlanych i budowlano-montażowych – VAT

Na dzień dzisiejszy obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług – stanowi o tym art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług.  Z dniem 1 stycznia 2014 r. przepis ten przestanie obowiązywać. W stanie prawnym po 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych lub budowlano – montażowych powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty– w zakresie w jakim zapłata za te usługi zostanie otrzymana przed wykonaniem usługi  a w pozostałym zakresie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 30. dnia, licząc dnia wykonania usługi. Ponadto podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury z tytułu tej czynności nie później niż 30. dnia od dnia wykonania tych usług.

Kategorie: VAT.