Moment dokonania korekty przychodów należnych – CIT

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odnoszą się do zasad korygowania przychodów, w szczególności nie zawierają regulacji określających w jakich terminach ujmować korektę przychodów. Poglądy wyrażane przez organy podatkowe, a także w orzecznictwie…

21. Moment dokonania korekty przychodów należnych

Kategorie: CIT.