Mieszaninę alkoholu etylowego z domieszką benzyny należy klasyfikować jako alkohol etylowy skażony – Akcyza

Takie konkluzje wynikają z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 211/2012 z dnia 12 marca 2012 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej. W akcie tym Komisja dokonała klasyfikacji wyrobu, przewożonego luzem, o składzie: alkohol etylowy 70%…

11. Mieszaninę alkoholu etylowego z domieszką benzyny należy klasyfikować jako alkohol etylowy skażony