Miejsce świadczenia usług transportu osób – VAT

Zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, że transport osób podlega opodatkowaniu na terytorium każdego kraju przejazdu…

1_Miejsce świadczenia usług transportu osób

Kategorie: VAT.