MF przygotował projekt nowych wzorów banderoli na puszki

Resort finansów przygotował projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w którym proponuje wprowadzenie dodatkowego wzoru samoprzylepnej banderoli na szczególny rodzaj opakowania jednostkowego jakim jest puszka zawierający wyrób spirytusowy i winiarski, bez konieczności składania wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol.

Samoprzylepne baderole na puszki zostaną wprowadzone jako alternatywny sposób oznaczania – nadal możliwe będzie oznaczanie puszek z tego typu napojami za pomocą dotychczasowych banderol. To wymagać ma jednak złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego w sprawach znaków akcyzy urzędu celnego. Wniosek taki dotyczyć powinien kwestii wskazania sposobu nanoszenia banderol.

Do zmian dostosowane zostaną poszczególne załączniki do rozporządzenia ws. oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
W przedmiotowym projekcie rozporządzenia nie zostały zamieszczone dodatkowe wzory znaków akcyzy wraz z ich opisem oraz kryteriami jakościowymi, gdyż na obecnym etapie prac legislacyjnych uznane zostały za niejawne.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com