Loterie fantowe bez zezwolenia?

W dniu 23 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w komisjach sejmowych poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Obowiązujące przepisy ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540) a w szczególności art. 7 ust. 1 tejże Ustawy, nakładają na podmioty organizujące loterie fantowe obowiązek uzyskania zgody Izby Celnej. Wyjątkiem od obowiązku uzyskania ww. zgody są gry, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej określonej w art. 70 ustawy, a która obecnie wynosi 3.665,68 zł (art. 7 ust. 1a ustawy). W tym wypadku obowiązuje wymóg zgłoszenia organizowanej loterii.

Jednakże zważywszy na niski próg, do którego ustawa zezwala na pominięcie procedury związanej z uzyskaniem zgody na przeprowadzenie loterii fantowej, wyjątek ten ma jedynie marginalne znaczenie i dotyczy działań o mikroskopijnej skali.

Celem projektu ustawy jest podniesienie dotychczasowa wartość puli wygranych dla loterii fantowych bez konieczności uzyskania zgody Urzędu Celnego. Zmiana w prawie ma pomóc głównie organizacjom pożytku publicznego, które wobec zbiurokratyzowanych procedur często rezygnują z występowania o zezwolenie a tym samym z organizacji samej loterii, które to gry – w większości wypadków – nie są nastawione na osiąganie zysku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com