Likwidacja zwolnienia z zapłaty podatku od nieruchomości parków narodowych – PN

Jak dowiadujemy się z projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), ma ulec likwidacji zwolnienie z podatku od nieruchomości parków narodowych. Będą one musiały płacić podatek od budynków oraz gruntów innych niż rolne lub leśne. Zachowałyby natomiast prawo do obniżonej stawki w podatku leśnym.

Obecnie parki narodowe korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. Odnosi się ono do gruntów ( innych niż leśne), budynków oraz budowli należących do parków narodowych. Grunty leśne są objęte podatkiem leśnym. Parki płacą go według stawki o połowę niższej od podstawowej.

Tego rodzaju zmiany w podatku od nieruchomości mogą oznaczać upadek finansowy parków narodowych. Już dziś niektóre z parków mają poważne problemy finansowe. Likwidacja tego zwolnienia pogłębi kryzys parków narodowych. Przykładowo dla Białowieskiego Parku Narodowego likwidacja zwolnienia oznacza 1,5–2 mln zł rocznie więcej do zapłaty. Jednocześnie z roku na rok obniżeniu ulegają dotacje jakie parki narodowe dostają z budżetu państwa. Aby parki poradziły sobie z nowym obciążeniem prawdopodobnie nieunikniona będzie podwyżka cen biletów za wstęp do parku.

Ministerstwo argumentuje, że nowe przepisy powiązane są z uzyskaniem przez parki narodowe z dniem 1 stycznia 2012 r. osobowości prawnej. Parki zostały odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w związku z czym nie podstaw, aby były wspierane przez budżet centralny.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.