Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – ZFSŚ

Pracodawca zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może w każdym czasie zrezygnować z tworzenia funduszu; może też dowolnie ukształtować wysokość odpisu na fundusz. Decyzja w tych sprawach musi być jednak zawarta w treści regulaminu wynagradzania lub…

40. Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych