Likwidacja spółki osobowej nie stanowi zmiany formy prawnej – PIT

W przypadku likwidacji spółki osobowej i rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej przez dotychczasowego wspólnika nie może być mowy o zmianie formy prawnej. Oznacza to brak obowiązku kontynuacji rozpoczętej amortyzacji środków trwałych…

18. Likwidacja spółki osobowej nie stanowi zmiany formy prawnej

Kategorie: PIT.