Likwidacja spółki osobowej a amortyzacja środków trwałych – PIT

W przypadku likwidacji spółki osobowej powstaje pytanie jak należy potraktować kwestię ewentualnej kontynuacji rozpoczętej amortyzacji środków trwałych. Należy odpowiedzieć na pytanie czy likwidacja spółki osobowej stanowi zmianę formy prawnej. Zgodnie z wyrokiem NSA z 31 lipca…

28. Likwidacja spółki osobowej a amortyzacja środków trwałych

Kategorie: PIT.