Likwidacja bez fizycznej likwidacji – CIT, PIT

Firmy, które chcą odliczyć wydatki na nieskończoną budowę, nie zawsze muszą ją fizycznie likwidować, jak chce tego fiskus. Sądy stają w tej sprawie po stronie podatników i uznają, że zaniechaną inwestycję można rozliczyć w momencie likwidacji. Z orzecznictwa wynika, że pojęcie to należy rozumieć…

15. Likwidacja bez fizycznej likwidacji