Leasing finansowy gruntów w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

W art. 17i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opisane zostały zasady szczególne dotyczące leasingu gruntów. Grunty, jako że są środkiem trwałym niepodlegającym odpisom amortyzacyjnym, mogą być oddawane do używania wyłącznie w leasingu finansowym…

18. Leasing finansowy gruntów w podatku dochodowym od osób prawnych

Kategorie: CIT.