Kwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur wystawionych przez nierzetelnego kontrahenta w świetle najnowszego orzeczenia NSA – VAT

Najświeższe orzecznictwo sądów administracyjnych (po wyroku TSUE z 21 czerwca 2012 r. wydanego w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11) daje nadzieję, że organy skarbowe zmienią stanowisko w przedmiocie kwestionowania podatku naliczonego od faktur wystawionych…

Kwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur

Kategorie: VAT.