Kwalifikację wykonywanych prac pod kątem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% należy oprzeć na przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – PIT

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej…

13. Kwalifikację wykonywanych prac pod kątem kosztów uzyskania

Kategorie: PIT.