Kwalifikacja podatkowa wydatków na nabycie ubiorów służbowych – PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór…

26. Kwalifikacja podatkowa wydatków na nabycie ubiorów służbowych

Kategorie: PIT.