Kwalifikacja podatkowa wstępnej opłaty franczyzowej – CIT

Franczyza jest określeniem pewnego rodzaju umów licencyjnych. Angielski termin „to franchise” oznacza udzielenie przez jedną firmę innej firmie zezwolenia na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na określonym terytorium. W Europie i w Polsce stosuje się węższe rozumienie pojęcia…

30. Kwalifikacja podatkowa wstępnej opłaty franczyzowej

Kategorie: CIT.