Kursy walut stosowane do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych – od dnia 1 stycznia 2013 r. – VAT

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez…

2. Kursy walut stosowane do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych

Kategorie: VAT.