Kurs franka nie wpływa na ulgi w PIT – PIT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 października 2013 r. (II FSK 2860/11) stwierdził, że podatnik, który sprzedał mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego nabycia, nie może obniżyć dochodu o koszty związane z kredytem hipotecznym, w tym o różnice kursowe.

Podatnik wskazał, że aby spłacić kredyt zaciągnięty po niższym kursie zaciągnął kolejny kredyt. Zwrócił się z zapytaniem do Ministra Finansów, czy w związku ze sprzedażą mieszkania po cenie wyższej od ceny zakupu musi płacić podatek dochodowy. Podkreślił, że chciałby uwzględnić w kosztach różnice kursowe związane ze zmianą notowań franka. Zaznaczył też, że przepisy podatkowe są niejasne i pełne luk.

Minister Finansów wydał negatywną interpretację. Podkreślił, że zgodnie art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, rozliczając przychód ze sprzedaży lokalu można go obniżyć po pierwsze o udokumentowane koszty nabycia, a po drugie o udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie posiadania nieruchomości.

WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Sprawa trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylił ten wyrok i przyznał rację fiskusowi.

Kategorie: PIT.