Które czynności egzekucyjne skutkują przerwaniem biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego przy egzekucji z rachunku bankowego – Ordynacja Podatkowa

Kwestię egzekucji z rachunków bankowych reguluje art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którego § 1 organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie…

25_Które czynności egzekucyjne skutkują przerwaniem biegu przedawnienia