Kto wystawiać będzie nowe faktury w przypadku, gdy obowiązek podatkowy ciążyć będzie na nabywcy czy usługobiorcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług? – VAT

Nad tym problemem głowią się dziś wszyscy, którzy chcą przygotować się do wdrożenia nowego systemu fakturowania, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 r. (albo od dnia 1 grudnia 2012 r. – tak napisano w jednej z wersji rozporządzenia „fakturowego”, które wysłano do Sejmu). Czytając treść nowego…

9. Kto wystawiać będzie nowe faktury w przypadku

Kategorie: VAT.