Kredyt kupiecki a zastosowanie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Instytucja kredytu kupieckiego nie jest uregulowana bezpośrednio przepisami prawa, jednak występuje powszechnie w obrocie gospodarczym. Kredyt kupiecki jest to instytucja polegająca na udzieleniu przez sprzedawcę kupującemu odroczonego terminu płatności. W tym przypadku występuje zgoda sprzedającego na otrzymanie zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę po terminie dostawy lub wykonania usługi. Udzielenie takiego kredytu może być przez strony potwierdzone np. umową, korespondencją handlową, ogólnymi warunkami sprzedaży, bądź może wynikać wyłącznie z terminu płatności określonego w fakturze.

Należy jednak zwrócić uwagę na regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15b ust. 2 tej ustawy jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmieszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentu dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa ten termin. W omawianym przypadku udzielenia kredytu kupieckiego na okres np. około 3 lat zaliczenie otrzymanej faktury do kosztów uzyskania przychodów będzie powodowało obowiązek dokonania korekty tych kosztów po upływie 90 dni. Zatem zaleca się nie uwzględnianie faktury kosztach podatkowych w chwili jej otrzymania, ale dopiero z chwilą uregulowania zapłaty w terminie wynikającym z udzielonego kredytu kupieckiego.

Kategorie: CIT.