Koszty związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej – CIT

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów bądź w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wyraźnie wymienionych w przepisach jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Jednym z kosztów, który jest wyłączony z zakresu kosztów podatkowych są koszty reprezentacji. W myśl bowiem art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W opinii autora, koszty związane z funkcjonowaniem orkiestry należy uznać za koszty reprezentacji, których jednym z głównych celów jest dobre reprezentowanie spółki na zewnątrz.

Kategorie: CIT.