Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – CIT

oszt uzyskania przychodu ze zbycia (pojęcie „zbycie” obejmuje także aport) nieruchomości należy określić w oparciu o art. 15u ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa…

20. Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości nabytej

Kategorie: CIT.