Koszty uzyskania przychodów dla twórców pracowników – PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 723/12, dla zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu – koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych…

19. Koszty uzyskania przychodów dla twórców pracowników

Kategorie: PIT.