Koszt podatkowy organizatora pobytu balu sylwestrowego – CIT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z przepisu tego wynika, iż…

23. Koszt podatkowy organizatora pobytu balu sylwestrowego

Kategorie: CIT.