Korekta podatku naliczonego w przypadku utraty bądź zniszczenia towarów – VAT

Utrata bądź zniszczenie towaru, z tytułu nabycia których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego budzi wątpliwości w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 grudnia 2008 r. brak było przepisu, który w takim przypadku…

1. Korekta podatku naliczonego w przypadku utraty bądź zniszczenia towarów

Kategorie: VAT.