Korekta podatku dochodowego od osób prawnych po dniu połączenia – CIT

Na podstawie art. 494 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Przepis ten zawiera zasadę sukcesji generalnej. Zasada ta – wyrażona na gruncie prawa podatkowego…

25. Korekta podatku dochodowego od osób prawnych po dniu połączenia

Kategorie: CIT.