Korekta faktury i deklaracji dotyczącej w zakresie WNT w przypadku gdy nie doszło do wysłania towaru – VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje wtedy, gdy podatnik otrzymał faktury od zagranicznego kontrahenta, ale do dostawy nie doszło. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2011 r., przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane…

6. Korekta faktury i deklaracji dotyczącej w zakresie WNT w przypadku

Kategorie: VAT.