Kontynuacja amortyzacji w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

W myśl art. 16 g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kontynuacja amortyzacji obejmuje nakaz dokonywania odpisów od historycznej wartości początkowej, która została ustalona przez inny podmiot, uwzględniając już dokonane odpisy, a także konieczność…

14. Kontynuacja amortyzacji w podatku dochodowym od osób prawnych

Kategorie: CIT.