Kontrola na tzw. legitymację w myśl art., 284a Ordynacji podatkowej a możliwy zakres przeprowadzenia dowodów – OP

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 885/09 uznał, że w razie przekroczenia w trakcie tzw. „kontroli na legitymację” 3-dniowego terminu na doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, dokumenty z czynności kontrolnych…

39. Kontrola na tzw. legitymację w myśl art. 284a