Koncentrat do produkcji płynu do zapobiegania zamarzaniu jest wyrobem akcyzowym? – Akcyza

Tak wynika z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1405/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej. Komisja sklasyfikowała wyrób o następującym składzie:

  • 90,0 do 99,9 % masy alkoholu etylowego (środek zapobiegający zamarzaniu);
  • dodatki (środki skażające):
  • 20 mg benzoesanu denatonium na 1 litr czystego alkoholu,
  • 5 ml alkoholu izopropylowego na 1 litr czystego alkoholu oraz
  • albo 5 ml alkoholu butylowego na 1 litr czystego alkoholu albo 10 ml ketonu metylowo-etylowego na 1 litr czystego alkoholu;
  • 1 g środka powierzchniowo czynnego na 1 litr czystego alkoholu.

W ocenie Komisji, ze względu na jego wysoką zawartość alkoholu etylowego, produkt nie nadaje się do bezpośredniego stosowania jako płyn zapobiegający zamarzaniu, ponieważ wymaga on rozcieńczenia wodą w celu zminimalizowania niepożądanej reakcji chemicznej z elastomerami, które pozostają w kontakcie z będącym w obiegu płynem. Produkt nie może być zatem stosowany jako płyn zapobiegający zamarzaniu lub płyn przeciwoblodzeniowy objęty pozycją 3820. W związku z tym wykluczona jest klasyfikacja do pozycji 3820. Biorąc pod uwagę jego obiektywne cechy charakterystyczne, a mianowicie wysoką proporcję alkoholu etylowego oraz obecność różnych środków skażających (benzoesan denatonium, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy, keton metylowo-etylowy), jak również brak środków zapobiegających zamarzaniu, innych niż alkohol etylowy, zasadniczy charakter produktowi jest nadawany przez alkohol skażony. Produkt należy zatem klasyfikować jako skażony alkohol etylowy objęty kodem CN 2207 20 00.

Powyższe ma istotne znaczenie dla podmiotów obracających tym wyrobem, ponieważ wyroby o kodzie CN 3820 (Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe) nie były i nie są uznawane za wyroby akcyzowe. Sklasyfikowanie go jako alkoholu etylowego skażonego CN 2207 może przysporzyć dodatkowych trudności jego producentom oraz importerom ze strony organów podatkowych.