Kompleksowa organizacja konferencji wyjazdowej – czy należy zastosować procedurę VAT marża? – VAT

Procedura VAT marży, o której mowa w z art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, jest szczególną regulacją odnoszącą się do opodatkowania usług turystyki, w której świadczący nabywa usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty…

1. Kompleksowa organizacja konferencji wyjazdowej

Kategorie: VAT.