Komisja Europejska proponuje wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania bonów do Dyrektywy 112 – VAT

Zgodnie z notatką prasową zamieszczona na stronach Komisji Europejskiej, organ ten na posiedzeniu przeprowadzonym w dniu 10 maja 2012 r. zaproponował aktualizację unijnych przepisów w zakresie VAT w celu zapewnienia jednolitego sposobu opodatkowania we wszystkich państwach członkowskich…

3. Komisja Europejska proponuje wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania bonów do Dyrektywy 112

Kategorie: VAT.