Komentarz nieuczesany – pomnik emigranta

W naszym kraju pomniki zazwyczaj stawia się tym zmarłym, którzy byli uznani dobrodziejami dla danej epoki czy miejsca. Z reguły owe dobrodziejstwa miały charakter polityczny lub militarny, znacznie rzadziej w dziedzinie nauki i sztuki, prawie nigdy na niwie gospodarczej…

8. Pomnik emigranta