Kiedy zwrot wydatku nie jest przychodem podatkowym? – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, np. w wyroku NSA…

22. Kiedy zwrot wydatku nie jest przychodem podatkowym

Kategorie: CIT.