Kiedy stosujemy znowelizowaną ulgę na złe długi? – VAT

godnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisem art. 89a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, korekta przez wierzyciela podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w podatku od towarów i usług może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność…

1. Kiedy stosujemy znowelizowaną ulgę na złe długi

Kategorie: VAT.