Kiedy podatnik obowiązany jest do złożenia zgłoszenia Intrastat? – CŁO

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, zgłoszenie INTRASTAT to przekazanie organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty. Jednocześnie za osobę zobowiązaną do złożenia tej informacji uznaje się osobę prawną uczestniczącą w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Wspólnoty i zobowiązaną do przekazywania informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, treść zgłoszenia uzależniona jest od wielkości obrotu podatnika. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:

 1. okres sprawozdawczy;
 2. rodzaj deklaracji;
 3. kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT;
 4. odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;
 5. przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;
 6. łączna wartość fakturowa w PLN;
 7.  łączna wartość statystyczna w PLN;
 8. łączna liczba pozycji;
 9. numer pozycji;
 10. opis towaru;
 11. kod kraju wysyłki – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;
 12. kod warunków dostawy;
 13.  kod rodzaju transakcji;
 14. kod towaru;
 15. kod rodzaju transportu;
 16. kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;
 17. masa netto (w kg);
 18. ilość w uzupełniającej jednostce miary;
 19. wartość fakturowa w PLN;
 20. wartość statystyczna w PLN;
 21. wypełniający.

W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się dane, o których mowa w § 14 pkt 1-6, 8-11, 13, 14, 16-19 oraz 21 (zaznaczono powyżej kursywą).

Na 2013 r. Główny Urząd Statystyczny  następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:
1) próg podstawowy:

 • dla przywozu 1.100.000 zł
 • dla wywozu 1.100.000 zł

2) próg szczegółowy:

 • dla przywozu 42.000.000 zł
 • dla wywozu 76.000.000 zł