Kiedy podatnik może powrócić do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług – z początkiem dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym, czy z początkiem nowego roku? – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 11 lipca 2012 r., nr ITPP1/443-529/12/KM rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego i rezygnacji ze statusu czynnego podatnika…

8. Kiedy podatnik może powrócić do zwolnienia podmiotowego

Kategorie: VAT.