Kiedy należy stosować nowy formularz VAT-ZD? – VAT

Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono istotne zmiany w zakresie korzystania przez podatników z tzw. „ulgi na złe długi” określonej w art. 89a oraz 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 89a tej ustawy podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek…

5. Kiedy należy stosować nowy formularz VAT-ZD

Kategorie: VAT.