Kiedy istnieje obowiązek złożenia CIT-ST? – CIT

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub…

30. Kiedy istnieje obowiązek złożenia CIT-ST

Kategorie: CIT.