Kaucja jako koszt podatkowy – CIT

Zgodnie ze  Słownikiem Języka Polskiego PWN „kaucja” to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Jest to zabezpieczenie wykonania umowy ustanowione na wypadek, gdyby strona umowy…

28. Kaucja jako koszt podatkowy

Kategorie: CIT.