Karnety na basen a podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu…

15. Karnety na basen a podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategorie: PIT.