Kapitalizacja odsetek z tytułu nabytych obligacji – CIT

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają odrębnych uregulowań dotyczących obligacji. Obligacje, jako instrumenty rynku kapitałowego, pełnią liczne funkcje, tj. obok pożyczkowej, lokacyjnej…

17_Kapitalizacja odsetek z tytułu nabytych obligacji

Kategorie: CIT.