Jednostka organizacyjna podmiotu jako podatnik podatku od towarów i usług – VAT

Działające w ramach podmiotu wyodrębnione jednostki organizacyjne (oddziały i jednostki terenowe) mogą uzyskać własny NIP wyłącznie jako płatnicy składek ubezpieczeniowych oraz jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Rejestracja w zakresie podatku od towarów…

7. Jednostka organizacyjna podmiotu jako podatnik podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.