Jaka treść powinien zawierać certyfikat rezydencji? – CIT

godnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niepobranie podatku z tytułu wypłaty wynagrodzenia za przedmiotowe usługi jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od nich zaświadczeniem…

24. Jaka treść powinien zawierać certyfikat rezydencji

Kategorie: CIT.