Jaką stawkę należy zastosować do prac budowlanych obejmujących schody wejściowe, wraz z murami oporowymi, poręczami, do poszczególnych klatek schodowych budynku mieszkalnego?

Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 3 czerwca 2013 r., (sygn. I FPS 7/12) obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem. Jaką zatem stawkę powinien zastosować wykonawca w odniesieniu do prac budowlanych obejmujących schody wejściowe, wraz z murami oporowymi, poręczami, do poszczególnych klatek schodowych budynku?

Warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków. Po drugie – budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Należy podkreślić, że schody zewnętrzne stanowią integralną część budynku. Zatem Usługodawca ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku obniżonej do wysokości 8%, w odniesieniu do prac budowlanych obejmujących schody wejściowe, wraz z murami oporowymi, poręczami, do poszczególnych klatek schodowych budynku.

Podobnie uznają organy podatkowe (30.10.2014, ILPP2/443-843/14-4/MN, 26.09.2013, ILPP1/443-556/13-4/HW, 24.03.2013, ITPP1/443-88b/13/JJ, 02.09.2012, ILPP4/443-181/12-4/EWW, 19.01.2012, ILPP2/443-1489/11-3/SJ).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.