Jak wyceniać wpływy i rozchody waluty obcej na własnym rachunku walutowym – CIT

Wpływ na rachunek walutowy oraz wypływ z rachunku walutowego środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w przypadku, gdy nie dochodzi do przewalutowania tych środków (wartości pieniężnych), powinien być wyceniany wg średniego  kursu NBP z ostatniego dnia roboczego…

27. Jak wyceniać wpływy i rozchody waluty obcej na własnym

Kategorie: CIT.