Jak ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu prześnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia? – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń…

20. Jak ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu

Kategorie: CIT.